Reactie op het Qatargate-corruptieschandaal


Date : 16/12/2022

Reactie van Thomas Vermaerke, directeur van Transparency International Belgium, op het corruptieschandaal in het Europees Parlement "Qatargate":

"Corruptie tast het fundament zelf van onze democratische instellingen aan door verkiezingsprocessen te verstoren, de rechtsstaat te perverteren, de geloofwaardigheid van openbare mandaten te ondermijnen en structuren en processen te creëren die uitsluitend gericht zijn op het werven van steekpenningen. Politieke corruptie heeft uiterst negatieve gevolgen voor elk aspect van de samenleving en draagt bij tot instabiliteit van de regering, uitholling van het vertrouwen van het publiek in de democratische instellingen en vormt uiteindelijk de grootste bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat.

Het lopende onderzoek onder leiding van de Belgische autoriteiten heeft een uiterst zorgwekkend complot van corruptie en omkoping aan het licht gebracht waarbij leden van het Europees Parlement en voormalige personeelsleden betrokken zijn. Een ernstig gebrek aan transparantie en ethisch toezicht heeft tot deze schokkende onthullingen geleid. Het valt nog te bezien hoe ver het konijnenhol gaat, aangezien de Belgische autoriteiten in samenwerking met andere Europese agentschappen hun onderzoek zullen voortzetten. Er is hoopgevend nieuws opgedoken, aangezien er een enorm schandaal voor nodig was om de leden van het Europees Parlement ertoe te bewegen bijna unaniem een resolutie aan te nemen die razendsnel was. Zo ver had het niet mogen komen, maar de ontwikkelingen hebben er tenminste toe geleid dat er enkele belangrijke veranderingen op stapel staan.

Transparency International Belgium juicht de beslissing van het Europees Parlement toe die oproept tot de oprichting van een onafhankelijk ethisch orgaan en een specifieke onderzoekscommissie om corruptie en de invloed van derde landen in het Europees Parlement te onderzoeken. Wij benadrukken dat deze organen zonder onnodige vertraging moeten worden opgericht om corruptie en ongepaste inmenging in het Europees Parlement en daarbuiten verder te voorkomen."