Join us.

Doe mee met de anti-corruptiebeweging

Sluit u bij ons aan om regelmatig updates te krijgen en deel te nemen aan evenementen en acties georganiseerd door Transparency International Belgium, waaronder onze jaarlijkse Algemene Vergadering.

Lid worden - individueel

U kunt ook aangesloten lid worden door de link hieronder (60 EUR; 15 EUR voor werkzoekende and studenten).

Aangesloten leden worden via e-mail op de hoogte gehouden van onze conferenties, debatten en opleidingen. Zij genieten eveneens kortingen op onze betalende activiteiten.

De lijst van de leden, die hier mee instemmen, wordt op onze website gepubliceerd. 

Alle leden verbinden zich ertoe om de Verklaring van visie, waarden en leidende principes van Transparency International te respecteren.

Aangesloten individuële leden kunnen na twee jaar geassocieerd lid worden. Zij kunnen dan deelnemen aan de stemming in de Algemene Ledenvergadering. Alle nieuwe toetredingen als geassocieerd lid zijn onderhevig aan de goedkeuring van de Raad van Bestuur van de organisatie.

Een gecoördineerde versie van onze statuten is beschikbaar op deze website.

Lid worden - Organisatie

U kunt aangesloten lid worden door een jaarlijkse bijdrage van

  • 5000 euro voor beursgenoteerde vennootschappen of voor vennootschappen die meer dan 1500 werknemers hebben of een omzet van meer dan 500 miljoen euro
  • 2500 euro voor andere niet-beursgenoteerde vennootschappen
  • 1000 euro voor KMO’s (kleine en middelgrote ondernemingen moeten aan elk van de volgende criteria beantwoorden: ze hebben minder dan 250 werknemers in dienst, hun jaarlijkse omzet moet minder dan 50 miljoen euro bedragen en hun jaarbalans minder dan 43 miljoen euro)

(in voorbehoud van de goedkeuring door de Algemene Vergadering)

Uw medewerkers genieten 40% vermindering van de toegangsprijs voor alle activiteiten die in het kader van de TI-B Corporate Package worden georganiseerd. De Corporate Package van Transparency International Belgium is bestemd om bestuurders en medewerkers van bedrijven in België te steunen.

Het biedt:

  • TI training modules betreffende corruptie in de bedrijfswereld, in België en in het buitenland, die verspreid gedurende het jaar plaatsvinden, en die jaarlijks worden herhaald.
  • TI tools, zoals  guidance papers, richtlijnen en checklists voor zelfbeoordeling,  monitoring en reporting, die regelmatig worden ge-update
  • on-line toegang tot TI-documentie aangaande corruptie in de zakenwereld, die aansluit bij de relevante ontwikkelingen
  • toegang tot TI experts in landen die deel uitmaken van het internationaal netwerk van TI, dat bestaat uit locale chapters en vaste vertegenwoordigingen in meer dan 100 landen.

TI-B zal de beste initiatieven voor corruptiebestrijding op de website plaatsen, als voorbeeld en inspiratie voor andere corporate members.

Wij bespreken ook graag uw specifieke behoeften en bezorgdheden evenals de manier waarop wij u kunnen ondersteunen. Wij beschouwen dit dan ook als een deel van onze missie.

Alle leden verbinden zich ertoe om de Verklaring van visie, waarden en de basisprincipes van Transparency International te respecteren.

Doe een gift

Transparency International Belgium geniet geen enkele vorm van overheidssteun. Uw steun is bijgevolg van doorslaggevend belang.

U kunt ons steunen door een gift over te maken aan het fonds Vrienden van Transparency International Belgium‘ van de Koning Boudewijn Stichting. Dit fonds ondersteunt concrete projecten van TI-B.

BAN: BE10 0000 0000 0404

BIC: BPOTBEB1

Mededeling: “S70150 fonds vrienden van Transparency International Belgium”

Uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 €

Bedrijf : Sponsors die giften overmaken van tenminste dezelfde omvang als het lidgeld (bepaald volgens het soort vennootschap – zie hierboven), genieten voor hun werknemers eveneens  40% korting op de toegangsprijs voor alle activiteiten georganiseerd in het kader van het TIB Corporate Package.

Contacteer thomas.vermaerke@transparencybelgium.be voor meer informatie.

Sign up form

The following info is required