Together we share a common vision: a world in which government, politics, business, civil society and the daily lives of people are free of corruption.

Transparency International Belgium is the Belgian national chapter of Transparency International (TI) a global movement against corruption.

Nieuws & Views

Wat wij doen

Ontdek wat we hebben gedaan om corruptie in België en daarbuiten te bestrijden.

Advocacy

Wij pleiten voor een duidelijk wettelijk kader rond transparantie in alle sectoren. Overal.

Onderzoek

Om corruptie te beëindigen moeten we het eerst begrijpen. Daarom kijken we naar wat corruptie veroorzaakt en wat er tegen werkt.

Educatie

Wij bieden innovatieve, bruikbare en op feiten gebaseerde trainingen aan verschillende belanghebbenden om oplossingen te bieden om corruptie te voorkomen en te stoppen.

2023

Wat we doen

Wij houden de machtigen en corrupten ter verantwoording door de systemen en netwerken bloot te leggen die corruptie mogelijk maken. Wij pleiten voor beleid en bouwen coalities om de status quo te veranderen.

Onze visie van een corruptievrije wereld is geen doel op zich. Het is de strijd voor sociale en economische rechtvaardigheid, mensenrechten, vrede en veiligheid.

Klokkenluiden

TIB zal een evenement organiseren over de lessen die zijn geleerd na de omzetting van de richtlijn naar Belgisch recht, waarbij de actuele moeilijkheden waarmee bedrijven en overheidsinstanties nog worden geconfronteerd worden besproken om aanbevelingen op te stellen en om lessen te delen.

Rapport: Minimaliseren van compliance risico's

Een nieuwe bijgewerkte editie van het rapport "Minimaliseren van compliance risico's en bevorderen van integriteit: A practical guide for Belgian export driven SMEs addressing risks, prevention, repression wordt opgesteld (uit 2017) naar de praktijk en de juridische context in 2023.

Transparentie Register

T.I.B. pleit voor de invoering van een verplicht Belgisch transparantieregister dat openheid en transparantie binnen de Belgische samenleving bevordert. Dit zou moeten gelden voor iedereen die zich bezighoudt met activiteiten gericht op het beïnvloeden van beleidsvorming, beleidsuitvoering of het besluitvormingsproces binnen de Belgische instellingen.

LIS (Libya II)

Onder leiding van haar Belgische afdeling en met de steun van de Vlaamse regering is Transparency International sinds 2017 betrokken bij een project voor de ontwikkeling van anticorruptiepraktijken binnen lokale overheden in Libië.

LID WORDEN

Doe mee

Transparency International Belgium is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij overleven dankzij de giften van particulieren die onze visie willen ondersteunen.

Doe een gift

Uw steun wordt bijzonder op prijs gesteld, aangezien Transparency International Belgium geen enkele overheidsfinanciering ontvangt.

VOlg ons op Sociale Media