25th Anniversary of Transparency International Belgium

This year it is the 25th Anniversary of Transparency International Belgium   At the occasion of International Anti-Corruption Day the 9th of December, we share with you the celebration of our...
Read More...

Klokken luiden voor zakelijk succes

Klokken luiden voor zakelijk succes Bedrijven die klokkenluiders aanmoedigen kunnen zien wat er echt aan de hand is en kunnen inzicht omzetten in zakelijk voordeel *) Uit bewijsmateriaal blijkt dat...
Read More...

COVID-19 / TI Belgium sluit zich aan bij de coalitie om klokkenluiders te beschermen

  COVID-19 / Transparency International Belgium sluit zich aan bij de coalitie om klokkenluiders te beschermen in deze tijd van pandemie     De ondertekenaars van deze brief doen een...
Read More...

The Combat of Corruption and the Crucial Role of the Accountancy Profession – The Expectation Gap

The Combat of Corruption and the Crucial Role of the Accountancy Profession – The Expectation Gap Major dysfunctions within enterprises and governments involving corruption and fraud, have...
Read More...

CPI 2019: DE POSITIE VAN BELGIË VERANDERT NIET OP DE ANTI-CORRUPTIELADDER

  CPI 2019: DE POSITIE VAN BELGIË VERANDERT NIET OP DE ANTI-CORRUPTIELADDER   Brussel, 23 januari 2020 – Vandaag is Transparency International’s Corruption Perceptions...
Read More...

Kans voor EU-lidstaten om het voortouw te nemen op het gebied van klokkenluidersregeling

Berlijn, 7 oktober 2019 - De formele goedkeuring van de klokkenluidersrichtlijn van de EU biedt de lidstaten van de EU vandaag de mogelijkheid om twee jaar lang het voortouw te nemen voor de...
Read More...

Good governance and integrity high on the agenda of Libyan municipalities

Today, mayors, deputy mayors and trainees of 7 Libyan municipalities participating in Transparency International’s Local Integrity System (LIS) programme, have formed an active community to ...
Read More...

Aanwijzingen voor corruptie in zakelijke relaties van een bedrijf identificeren

Corruptie als een economisch gegeven Het World Economic Forum schat in zijn rapport van 2018 dat corruptie de wereldeconomie 3,6 miljard USD per dag kost. De Wereldbank in een rapport van 2014...
Read More...

Standpunten Belgische politieke partijen inzake anticorruptiebeleid en politieke integriteit

TI Belgium heeft met het oog op de verkiezingen van 26 mei 2019 de politieke partijen uitgenodigd hun standpunt kenbaar te maken inzake een aantal thema’s rond corruptie, belangenconflicten,...
Read More...

Ongedeerd klokkenluiden: utopie of realiteit?

This article is also available in English. UCLouvain, 4 december, 2018 Het congres “Emerging unscathed from whistleblowing: utopia or reality?” georganiseerd op 4 december in...
Read More...