Kans voor EU-lidstaten om het voortouw te nemen op het gebied van klokkenluidersregeling


Date : 07/10/2019

Berlijn, 7 oktober 2019 - De formele goedkeuring van de klokkenluidersrichtlijn van de EU biedt de lidstaten van de EU vandaag de mogelijkheid om twee jaar lang het voortouw te nemen voor de bescherming van klokkenluiders bij de omzetting van de richtlijn in nationaal recht, aldus Transparency International.

Volgens Marie Terracol, coördinator van het klokkenluidersprogramma bij Transparency International, is de EU-richtlijn prijzenswaardig vooruitstrevend. Onder de nieuwe richtlijn kan voorkomen worden dat een case zoals ‘LuxLeaks’, aan het licht gebracht door klokkenluider Antoine Deltour, zich herhaalt. Wel benadrukt Terracol dat de EU-wetgeving op sommige gebieden een aantal inherente beperkingen oplegt. De regeringen van de lidstaten moeten ervoor zorgen dat hun wetgeving klokkenluiders die schendingen van de wet en bedreigingen van het algemeen belang melden volledig beschermt, ook wanneer zij verslag uitbrengen over zaken die verband houden met defensie, veiligheid en gerubriceerde informatie.

Standpuntnota: Building on the EU Directive for Whistleblower Protection

Het ‘Ukrainegate’ schandaal in de VS heeft het cruciale belang van klokkenluiders voor de bescherming van de democratie en het voorkomen van machtsmisbruik onderstreept. Ambitieuze wetgeving die in overeenstemming is met de geest en niet met de letter van de richtlijn, zal van de EU-landen leiders op dit gebied maken", aldus Terracol.

Transparency International adviseert de EU-landen ook om de bescherming van klokkenluiders in gerechtelijke procedures te versterken en nationale klokkenluidersinstanties in het leven te roepen die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op en de handhaving van de klokkenluidersregeling en voor het verzamelen en publiceren van gegevens over de werking van de wetgeving. Bij het inrichten van deze instanties, is aandacht voor training ook van cruciaal belang. Juristen die klokkenluiders verdedigen boeken significant betere resultaten als zij de mechanismen die een rol spelen bij represailles zeer goed kennen. Daarnaast speelt het activeren van de publieke opinie met doelgerichte journalistieke campagnes ook een belangrijke rol bij de bescherming van de klokkenluider en bij het succesvol aan de kaak stellen van de misstand.

Transparency International zal de komende twee jaar toezien op de adoptie van de EU-klokkenluidersrichtlijn in de lidstaten om ervoor te zorgen dat alle mensen die wanpraktijken en corruptie aan de kaak stellen voldoende en gelijkwaardig beschermd worden.

Voor meer informatie: Hanneke de Visser, +32 2 893.25.84, hanneke.devisser@transparencybelgium.be