Persbericht


Date : 23/06/2021

Nu we een post-COVID-wereld naderen, heeft het begin van de werkzaamheden van het Bureau van de Europese officier van justitie (OEPP) de aandacht gevestigd op de ontmaskering van corruptie en fraude in de verschillende economische herstelprogramma's, zowel op het niveau van de EU als van de lidstaten. Het hoofd ervan, Laura Codruta Kovesi, zei dat "er niet zoiets bestaat als een schoon land". Bij Transparency International Belgium - de nationale afdeling van Transparency International, de niet-gouvernementele organisatie die tot doel heeft bij te dragen tot de bestrijding en de preventie van corruptie op alle niveaus - is er heel wat werk aan de winkel. Corruptie verstoort eerlijke concurrentie op de markt en staat economische en sociale ontwikkeling in de weg, en leidt tot verspilling van middelen en verarming van kwetsbare bevolkingsgroepen.

De Raad van Bestuur van TI België, onder leiding van Dominique Dussard en Guido De Clercq, heeft vorig jaar geanticipeerd op de noodzaak om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan door een programma voor vernieuwing en verjonging van de organisatie op te zetten. Na een uitstekende periode als Gedelegeerd Bestuurder, heeft Guido De Clercq deze taak nu overgedragen aan Thomas Vermaerke, een jonge en enthousiaste jurist. Samen met Guido hebben een aantal oud-bestuursleden de Raad verlaten om plaats te maken voor getalenteerde en diverse nieuwe leden.


Thomas Vermaerke brengt een jonge, betrouwbare en ambitieuze persoonlijkheid in het team. Hij heeft een ondernemersgeest en managementervaring in het leiden van een transformerend team. Hij deelt de waarden van TI Belgium en zet zich in voor de bestrijding van corruptie en de bevordering van integriteit in de Belgische samenleving. De voorzitter van TI Belgium, Dominique Dussard, blijft aan om de koers uit te zetten. Het is een voorrecht geweest om met Guido samen te werken", zei hij, "en we willen hem bedanken voor zijn steun aan de gemeenschap van Transparency International in haar ambitie om de kwaliteit en de cultuur van haar beweging te leiden en te verbeteren. Guido en vele van de afgetreden bestuursleden blijven het werk van TI België steunen als leiders of projectleden.

 

Bij zijn inspanningen om corruptie en machtsmisbruik op nationaal niveau te bestrijden, streeft Transparency International ernaar corruptie een halt toe te roepen en transparantie, verantwoordingsplicht en integriteit op alle niveaus en in alle sectoren te bevorderen. Het is de bedoeling de openbare middelen te beschermen, de stroom van zwart geld te stoppen, de integriteit in de politiek en het bedrijfsleven te bevorderen en te waarborgen, rechtshandhaving en justitie na te streven, het terrein van de burgerlijke verantwoordingsplicht uit te breiden en het leiderschap van het maatschappelijk middenveld in de strijd tegen corruptie te versterken. TI België is klaar voor een drukke post-pandemische agenda.