T.I.EU's Reaction to Qatargate


Date : 14/12/2022

Reactie van Michiel van Hulten, directeur van Transparency International EU, op het corruptieschandaal in het Europees Parlement:

“Dit is misschien wel het meest flagrante geval van vermeende corruptie dat het Europees Parlement in vele jaren heeft meegemaakt, maar het is geen geïsoleerd incident. Gedurende vele decennia heeft het Parlement een cultuur van straffeloosheid laten ontstaan, met een combinatie van lakse financiële regels en controles en een totaal gebrek aan onafhankelijk (of zelfs maar enig) toezicht op de ethiek. In veel opzichten is het Parlement een wet op zichzelf geworden. Elke serieuze poging om de verantwoordingsplicht te verbeteren wordt geblokkeerd door het Bureau van het Parlement, met de instemming van een meerderheid van de parlementsleden. De onlangs door het Bureau goedgekeurde achterkamertjesdeal voor de benoeming van een nieuwe secretaris-generaal van het EP is emblematisch voor een instelling die vindt dat ethiek en integriteitsregels alleen voor anderen moeten gelden. Het is tijd voor een grondige hervorming. Als eerste stap moet de Europese Commissie nu haar lang uitgestelde voorstel publiceren over de oprichting van een onafhankelijk EU-ethiekorgaan, met bevoegdheden voor onderzoek en handhaving.”