NIS Publicaties

Bekijk op deze pagina alle publicaties die binnen het NIS project gerealiseerd werden.

NIS rapport

Een analyse van de anti-corruptie regels en effectief genomen maatregelen in dit opzicht, binnen de 13 pijlers van het land: het parlement, uitvoerende macht, rechterlijke macht, de publieke sector, wetshandhavingsdiensten, commissie voor de controle op verkiezingsuitgaven, ombudsman, hoge controle-instellingen, anti-corruptieorganisaties, politieke partijen, media, het middenveld, en het bedrijfsleven.

Een visuele weergave van de bevindingen van het rapport.

"De bevordering van de integriteit – belangenconflicten beheren, strijden tegen corruptie – is nog geen politieke prioriteit in België. Dit moet dringend veranderen!"

Een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen van het NIS rapport. Het document bevat een samenvatting van elke pijler en de belangrijkste aanbevelingen van het rapport.

Policy Papers

 

Naast het onderzoeksrapport werden 5 policy papers geschreven die zich elk toespitsen op een specifieke aanbeveling.

Standpunt van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 over de NIS-aanbevelingen inzake de herinvoering van een administratieve onderzoeksdienst en de wetgeving over de bescherming van klokkenluiders 

 Standpunt van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 over de NIS-aanbevelingen inzake de samenstelling van de parlementaire controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen.

 Een klokkenluiderwetgeving: waarom (niet)?

Artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering (Sv): inhoud en draagwijdte

The role of the compliance officer in the fight agains corruption and the promotion of integrity in the private sector

 

 

 

Met de financiële steun van het programma 'Preventie en bestrijding van criminaliteit'. Europese Commissie – Directoraat Generaal Binnenlandse zaken.

Met de financiële steun van het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit".
Europese Commissie – Directoraat Generaal Binnenlandse zaken.