TI Progress Report on OECD Convention

Transparency International Belgium werkte meerdere malen mee aan de Belgische bijdrage voor het Transparency International voortgangsrapport over de implementatie van de OESO Anticorruptie Verdrag - Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions.

Deze wet die in 1997 werd aangenomen, vereist dat alle ondertekenende landen omkoping als een misdrijf beschouwen. Deze conventie is een belangrijk instrument om de verspreiding van corruptie terug te dringen gezien de 39 ondertekenende landen goed zijn voor tweederde van de wereldwijde export en drievierde van de buitenlandse investering.

De OECD Working Group on Bribery voert een controleprogramma dat de uitvoering van de bepalingen binnen de conventie opvolgt. 9 à 10 landen worden zo jaarlijks aan een controle onderworpen.

Het jaarlijkse voortgangsrapport van Transparency International vormt een onafhankelijke beoordeling van de status van de handhaving van het OESO Anticorruptie Vedrag. Het rapport baseert zich op verslagen van nationale TI afdelingen in 37 landen van de OESO Conventie (met uitzondering van Ijsland en Rusland).

Hieronder vindt u een overzicht van de TI Progress Reports: